در حال بارگزاری

خدمات ثبتی حقوقی

ثبت شرکت

برای اینکه کسب و کار خود را رونق دهید نیازمند ثبت شرکت هستید

ثبت برند و علامت تجاری

برای ثبت برند و علامت تجاری ، ساده کردن تئوری های پیچیده و کلی در بازاریابی بسیار موثر است که ما با استفاده از قوانینی ساده این امر را سر لوحه کار خود قرار داده ایم

خدمات حقوقی و مالیاتی

اخذ جواز تاسیس مجوزی است که به اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت سرمایه گذاری که قصد تشکیل یک بخش تولیدی اقتصادی را دارند داده می شود. برای اخذ جواز تاسیس مراحلی وجود دارد که با هم به آن ها می پردازیم